banner3

08-11-2018: We hebben een mooie donatie van 145,- euro ontvangen voor de sterilisaties. Daarmee staat de teller nu op: € 22.547,13. Wat geweldig!


Sterilisaties

We zijn inmiddels bezig met een juist plan van aanpak te maken voor een sterilisatie campagne van het, door u gedoneerde, geld van " Project sterilisaties 2017"  (voorheen project WFD 2017). Dit project is opgezet om straathonden te steriliseren. We gaan uiteraard dit geld ook alleen maar uitgeven aan steriliseren en zullen u op de hoogte houden middels de website en op facebook. Dit geld zal aan geen enkel ander doel besteed worden dan aan sterilisaties.  

10580233 925346630826702 2319225787934046231 n

 


 

VONNIS INZAKE DONATIES STERILISATIEACTIE BEKEND

Beste donateurs, vrijwilligers en belangstellenden,

Gedurende de laatste maanden zijn er diverse berichten verschenen op Facebook en in de media over het meningsverschil tussen een voormalig vrijwilligster van Stichting DAN en Stichting DAN. Helaas zijn veel van de verhalen onjuist en niet compleet. Tot nu toe heeft DAN zich niet willen mengen in de discussie die met name op Facebook is gevoerd, omdat er eerst door de advocaat van DAN is onderhandeld met de advocaat van de voormalig vrijwilligster om de zaak op te lossen en daarna omdat er een procedure was aangespannen door de voormalig vrijwilligster en de zaak onder de rechter was. 

Inmiddels is er door de rechter een uitspraak gedaan en wil DAN graag haar donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden nader op de hoogte stellen van het verloop en de uitkomst van de zaak.

Om onze kant juist en compleet uit te leggen, beginnen we bij het begin.

In het voorjaar van 2017 kwam een vrijwilligster van DAN met het ludieke idee om, als verrassing voor de voorzitter van DAN (Ton van der Hel) en het 10-jarig bestaan van DAN, een actie op te zetten, genaamd Walk for Dogs 2017. Het doel van de actie was om in het voorjaar van 2018 een grootse sterilisatiecampagne te houden met het gedoneerde geld dat opgehaald zou worden met deze actie. In overleg met penningmeester Joke werd bekeken hoe de actie het beste vorm gegeven kon worden. Omdat het een cadeau was, werd gekozen om het een DAN actie te laten zijn, ook omdat er anders financieel aardig wat kosten verbonden waren als dit als een persoonlijke actie werd gedaan.

Wat een geweldig nieuws was dit en wat een leuk cadeau voor Ton en DAN. Heel het team van DAN stond uiteraard volledig achter de actie en hielp mee daar waar mogelijk. Na afloop van de actie bleek dat er in totaal een bedrag van € 22.402,13 is opgehaald. Een geweldig resultaat!!!

Op 22 december 2017 heeft de vrijwilligster besloten haar werkzaamheden bij DAN neer te leggen, omdat er een verschillen waren in mening wat betreft de werkwijze binnen DAN. Dus besloot de vrijwilligster en zich te gaan richten op andere (eigen) projecten. Zij gaf aan betrokken te willen blijven bij de uitvoering van de sterilisaties door DAN in het kader van de actie.

DAN ontvangt op 15 januari 2018 een brief waarin de voormalig vrijwilligster aangeeft dat het bedrag overgemaakt moet worden aan een andere stichting, danwel op haar privé rekening. Vanaf dat moment bestaat er een verschil van inzicht tussen de voormalig vrijwilligster en DAN over wie eigenaar is van de gedoneerde gelden.

Tussen januari en september 2018 werd DAN op meerdere manieren in een negatief daglicht geplaatst op zowel Facebook, als in het Algemeen Dagblad. Tegen Ton van der Hel werd persoonlijk aangifte gedaan bij de politie wegens verduistering van gelden (een strafbaar feit waar drie jaar gevangenisstraf op staat). Kort gezegd werd Ton ervan beticht dat hij een greep in de kassa zou hebben gedaan. Ook werd er gedreigd om Ton officieel uit zijn functie als voorzitter te laten zetten.

Al deze aantijgingen waren valse, ongefundeerde beschuldigingen, bedoeld om het bestuur van DAN en Ton persoonlijk onder druk te zetten om het geld over te maken. Gelukkig dacht het OM en de politie er ook zo over en nam de zaak niet aan.

In deze periode heeft DAN aangeboden dat de facturen van de sterilisaties van de Roemeense dierenarts mochten worden ingediend en die zouden dan rechtstreeks betaald worden. Zodat de sterilisaties konden doorgaan. Aan dit voorstel wilde de voormalig vrijwilligster niet meewerken.

Ton van der Hel heeft zich ruim 10 jaar geleden het lot van straathonden in Roemenië aangetrokken. Hij heeft zich samen met Stichting DAN de afgelopen 10 jaar volledig belangeloos ingezet en duizenden sterilisaties en honderden adopties gerealiseerd en zo duizenden honden van diepe ellende gered. Helaas is het tegenwoordig zo dat een dergelijke reputatie met één negatief bericht op Facebook kapot gemaakt kan worden. Ongeacht of het op waarheid berust is of niet.

DAN is een ANBI stichting en dat betekent dat op haar financiële handelingen toezicht vanuit de overheid wordt gehouden. Dit betekend dat 90% van alle gelden besteed moet worden aan het project waar voor gedoneerd is. Doet DAN dit niet, dan wordt zij door de overheid op de vingers getikt. Dus om gedoneerd geld (voor een bepaald doel) overmaken naar een privé rekening van een particulier is geen optie. Het geld is immers door vrijgevige mensen gedoneerd áán DAN voor sterilisaties van honden in Roemenië en niet voor een andere stichting of een particulier. DAN is (en voelt zich) verantwoordelijk voor het uitgeven van de donaties op de wijze zoals in het project is bedoeld.

In juni 2018 lijkt er dan eindelijk een oplossing te zijn.

De voormalig vrijwilligster van DAN heeft ervoor gezorgd dat Stichting Walk for Dogs 2017 is opgezet en een ANBI Status krijgt. DAN is bereid om het gedoneerde geld voor actie Walk for Dogs over te maken naar Stichting Walk for Dogs 2017. Wel met kanttekening dat de negatieve uitlatingen aan het adres van DAN gestaakt worden.

Helaas was de voormalig vrijwilligster het hier niet mee eens en bleef zij bij haar standpunt dat het geld toch op haar privé rekening moest worden gestort. Haar idee was om het geld vanuit haar privé rekening naar Stichting Walk for Dogs 2017 door te storten. Het overmaken van de gelden aan de voormalig vrijwilligster (een particulier) zou betekenen dat er 30% schenkbelasting betaald zou moeten worden. Dit betekent dat om en nabij een bedrag € 6.000,00 aan de belasting betaald moest worden en dus niet aan de honden besteed zou worden. DAN was van mening dat dit geen optie was en al het gedoneerde geld aan sterilisaties besteed moet worden en niet aan andere zaken als de belasting. Dus weigerde DAN.

DAN bleef volhouden bereid te zijn om de gelden aan Stichting Walk for Dogs 2017 met ANBI status over te maken. Ook dit liep spaak omdat de voormalig vrijwilligster geen bestuurder van de nieuwe stichting is. Zij mag wettelijk geen beslissingen nemen namens de nieuwe stichting. Het bestuur van de nieuwe stichting heeft geen rechtstreeks contact gehad met DAN, waardoor het niet mogelijk was op een manier die voldoende was voor de toezichthouder om de aanslag tot schenkbelasting te voorkomen.

Ondanks diverse aanbiedingen van DAN om het project samen tot een goed einde te brengen, heeft de voormalig vrijwilligster via haar advocaat een kort geding aangespannen op 10 oktober 2018. Na een zitting van ruim twee uur heeft de rechtbank besloten om op 25 oktober 2018 uitspraak te doen.

Aan het einde van de zitting heeft de rechtbank aan beide partijen gevraagd of zij alsnog wilde proberen om er samen uit te komen, omdat procedures volgens de rechter niet ten goede zou komen aan het einddoel, namelijk de honden in Roemenië.

De rechter had aangegeven dat de voormalig vrijwilligster af moest van het idee dat het geld van haar persoonlijk was. Zowel DAN als de voormalig vrijwilligster gingen akkoord met het voorstel van de rechter.

De advocaat van DAN heeft telefonisch contact opgenomen met de advocaat van de voormalig vrijwilligster. Het voorstel van de voormalig vrijwilligster was om de gelden over te maken naar Stichting Walk for Dogs. maar dan moest DAN opdraaien voor eventuele consequenties van de belastingdienst. Met andere woorden, als er alsnog een aanslag van de belastingdienst zou volgen, stond DAN er alleen voor. Stichting Walk for Dogs weigerde een formulier te tekenen om DAN te vrijwaren. Dat was voor DAN onacceptabel. Dus geen akkoord.

rechtspraaak2In het vonnis van 25 oktober 2018 heeft de rechtbank overwogen dat de voormalig vrijwilligster de actie heeft opgezet en uitgevoerd, maar wel samen met DAN. (Zij was immers vrijwilliger van DAN, er werd in de media verwezen naar DAN en de gelden worden gestort op de bankrekening van DAN. ) Ook stond er in mailcontacten tussen DAN en de voormalig vrijwilligster dat het een DAN actie was.

De donaties komen dan ook aan DAN toe, met de bedoeling om deze te besteden aan de sterilisatie actie, aldus de rechtbank.

De afgelopen maanden waren voor DAN en zeker voor Ton van der Hel een moeilijke periode. Door het modder gooien op Facebook zijn mensen beschadigd, is er minder aandacht voor het echte doel en lijden er meer honden. Gelukkig heeft DAN in de 10 jaar dat zij bestaat een vaste basis aan supporters opgebouwd, die haar te allen tijde hebben gesteund, vertrouwd en geloofd. Daarvoor is het bestuur en de vrijwilligers heel dankbaar. DAN zal het gedoneerde geld voor sterilisaties gaan gebruiken en wel zo snel mogelijk. DAN wacht alleen nog af of de voormalig vrijwilligster in hoger beroep gaat of alsnog een bodemprocedure zal aanspannen. Dit hopen we zo spoedig mogelijk te vernemen, zodat we kunnen gaan steriliseren.

DAN is van mening dat het niet de juiste manier is om in het wilde weg honden te vangen, te steriliseren en weer los te laten. Om in een gebied het aantal honden daadwerkelijk terug te dringen, is een goed plan van aanpak belangrijk, waarbij samengewerkt wordt met de lokale dierenartsen, bewoners en ook met de lokale overheid. Zij moeten ervan overtuigd zijn dat sterilisatie de enige oplossing is om het zwerfdierenprobleem aan te pakken. DAN zal zich hiervoor blijven inzetten zoals zij de afgelopen 10 jaar heeft gedaan. Uiteraard met de hulp van onze Roemeense contactpersonen en vrienden. Voor de actie is door onze Roemeense contactpersoon Roxanna al toegezegd dat de mobiele kliniek beschikbaar is om mee te steriliseren.

DAN had graag gezien dat in het voorjaar van 2018 vele honden gesteriliseerd waren, maar helaas was er een andere partij een andere mening toegedaan, waardoor het doel uit het oog lijkt te zijn verloren. Dit is zeer te betreuren. Momenteel wordt DAN wederom zwart gemaakt op sociale media. Dit is erg jammer, zeer onnodig, onprofessioneel en dieptriest. Helaas wordt door velen geloofd wat geroepen wordt door degene die het hardste schreeuwt. Dit schaadt op de lange termijn niet alleen DAN, maar ook alle andere initiatieven op het gebied van zwerfhonden.

DAN roept hierbij iedereen op te stoppen met de negatieve campagnes op Facebook en de uitspraak van de rechtbank te accepteren en te respecteren. In deze zaak zijn geen winnaars of verliezers. Er is maar één groep het slachtoffer...de zwerfhonden van Roemenië.

Dit vonnis is binnenkort te lezen op www.rechtspraak.nl. Zodra dit vonnis online staat, zal de link hier geplaatst worden.