banner3

Sterilisatie- en castratie van zwerfhonden: een effectieve oplossing?

Een wrede dood

Trillend van angst en met grote bange ogen zitten ze op elkaar gepropt; de groep honden die vanmorgen van de straat is geplukt door Roemeense  medewerkers van het dodingsstation in Botosani. In dit station worden ze zonder voedsel of water in een te kleine ruimte aan hun lot overgelaten. Na dertig dagen mogen deze honden volgens de Roemeense wet worden gedood. Als ze voor die tijd al niet bij gebrek aan voedsel of water zijn bezweken. Wie denkt dat het euthanaseren gebeurt door een dierenarts en een spuitje komt bedrogen uit. Het moet zo goedkoop mogelijk en het maakt de medewerkers niet uit hoe deze dieren aan hun eind komen. Ophanging, levend verbranden, doodknuppelen, vergiftigen… In heel Roemenië zijn deze dodingsstations te vinden. De gemeentes besteden het euthanaseren van zwerfdieren uit aan deze bedrijven en die willen er uiteraard zoveel mogelijk aan kunnen verdienen.

Massaal afslachtenster1

De Europese Unie, waarvan Roemenië sinds 2007 lid is, protesteert al jaren tegen deze gang van zaken die niet meer van deze tijd is. De subsidiegelden die de EU aan Roemenië heeft verstrekt om sterilisatie- en castratieprogramma’s  uit te voeren zijn echter verdwenen in de zakken van corrupte politici en zogenaamde “hulpverleners”.  De regering ging vervolgens voor de, volgens hen, goedkoopste oplossing: het vangen en doden van de honden. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Geschiedenis

Het begon allemaal in de jaren tachtig. Met dictator Ceausescu aan de macht vertrokken de mensen noodgedwongen van het platteland naar de steden. Er ontstond woningnood en de tuinwijken in de steden werden gesloopt om er grote flatgebouwen voor in de plaats te zetten. In deze kleine flatjes was geen plaats meer voor honden en bovendien was de bevolking zelf straatarm. De honden bleven achter op straat en plantten zich voort. Inmiddels wordt het aantal zwerfhonden geschat op twee tot drie miljoen dieren.

Na de revolutie in 1989 wilde de regering drastisch ingrijpen door alle zwerfhonden massaal af te maken. De regering zag niets in het steriliseren en castreren van zwerfhonden en was ervan overtuigd dat het doden van alle zwerfhonden een goedkopere  en effectieve  oplossing van het probleem was. Hiertegen kwam echter zoveel protest vanuit de Europese Unie dat het plan werd afgeblazen.

De enige effectieve oplossing

De WHO (World Health Organisation) en de WSPA (World Society for the Protection of Animals ) brachten na onderzoek een rapport uit waaruit blijkt, dat het massaal doden van zwerfdieren zinloos is op de lange termijn.

Het lijkt een goedkope en makkelijke oplossing, maar uit de cijfers van dit rapport  komt naar voren, dat met deze methode het aantal honden dat noodgedwongen een zwervend bestaan leidt, niet substantieel afneemt. Wanneer grote groepen honden worden gedood, neemt bij de overlevende dieren de levensverwachting toe. Honden uit de omgeving trekken het leeggekomen gebied in, er is meer ruimte en meer voedsel beschikbaar. Ogenblikkelijk worden de nesten grote en levensvatbaarder. Doden bij dit aantal zwerfhonden heeft dus geen enkel effect, sterker nog: er komen meer en sterkere honden.

ster2

Een voorbeeld van goed zwerfhondenbeleid is te vinden in Kathmandu. Een video is hier te vinden. In deze stad  zijn sterilisatieprogramma’s gecombineerd met inenting tegen rabiës en een goede gezondheidszorg voor de zwerfdieren. Na enige jaren is hier het harde bewijs geleverd: een sterke afname van de hondenpopulatie bleek het gevolg. Daarnaast ontstond dientengevolge ook  een gezonde situatie voor de honden maar zeker ook voor de bevolking.

Zowel de Roemeense bevolking als de zwerfhonden zijn gebaat bij een efficiënte en duurzame oplossing van het probleem. De enige effectieve  en humane oplossing is het onvruchtbaar maken van zwerfhonden. Daarnaast moet goede wetgeving hand in hand gaan met educatie van de Roemeense jeugd en voldoende informatie van de Roemeense bevolking.

Wat doet Dogs Adoptions Nederland

Meerdere organisaties uit verschillende landen, waaronder Dogs Adoptions Nederland, houden zich intensief bezig met actie voeren voor een andere wetgeving. Daarnaast steunt Dogs Adoptions sterilisatie- en castratieprogramma’s financieel op verschillende locaties in Roemenië. Het asiel in Popesti  organiseert regelmatig sterilisatie-en castratiedagen: honden uit de asiels worden geholpen. Maar ook worden honden van de straat gehaald, gecastreerd of gesteriliseerd en wanneer ze zijn opgeknapt, weer teruggeplaatst op straat. Ook kan de Roemeense bevolking tegen een kleine vergoeding hun hond of kat brengen.

Steun Dogs Adoptions Nederland

Deze projecten zijn zeer belangrijk. Dogs Adoptions Nederland steunt de asiels, maar wil ook graag het aantal sterilisatie en castratieprojecten uitbreiden. Uw steun daarbij is onontbeerlijk!

Dus wordt donateur van Dogs Adoptions Nederland en steun de sterilisatie- en castratieprogramma’s! Help de honden van Roemenië!   

Janet Kleiberg (maart 2012)