banner3

Stichting Dogs Adoptions Nederland komt op voor de honden in Roemenië

Wij heten u van harte welkom op onze website!
Hier kunt u alles lezen over wat adoptie van een Roemeense straathond inhoudt. Wij willen een aantal honden uit dit zeer dieronvriendeljke land de kans geven op een goed en gelukkig leven in Nederland.
Daarbij is deze Stichting behulpzaam bij de zo belangrijke sterilisatie- en castratieprojecten, het voorlichting geven aan Roemeense kinderen wat betreft het omgaan met dieren, steunt de Stichting een kindertehuis en helpt de Stichting ook financieel in geval van echte nood. De Stichting draait volledig met vrijwilligers.

vuil

 

 

 

 

 

 

Drie miljoen straathonden

De situatie van de Roemeense straathonden is gruwelijk. Drie miljoen dieren, zwervend op straat in de hitte van de zomer en vrieskou van de winter. Geschopt, bekogeld, aan de riek gestoken, afgeslacht in dodingsstations, verhongerd, vergiftigd, aangereden achtergelaten langs de kant van de weg. Een hondenleven is niets waard in dit land waar ook veel kinderen het zo slecht hebben. Lang niet al deze honden zijn agressief, de meesten zijn vriendelijk en proberen de gevaren van de straat te overleven. De gemiddelde levensverwachting van een Roemeense zwerfhond is 4 jaar. Het grootste deel sterft door de gevolgen van aanrijdingen met auto’s.

De Roemeense asiels
De asiels zitten overvol, hierdoor hebben de honden nauwelijks bewegingsvrijheid en breken er vaak gevechten uit waarbij de dieren elkaar verwonden of een hond op een afschuwelijke manier sterft. Voedsel is er schaars. De honden worden niet uitgelaten. In het asiel is een hond veilig voor verkeer, vergiftiging, de dodingstations enzovoort, maar het is een zeer moeilijk bestaan.

hond1

 

 

 

 

 

Adoptie
Niet elke straathond is geschikt voor adoptie. De Stichting Dogs Adoptions Nederland selecteert zorgvuldig honden die betrouwbaar zijn en kunnen wennen aan een leven in huis. De honden worden, vaak meermalen, bezocht en bekeken in Roemenië. Ze worden getest, gefotografeerd, gefilmd. Verder zorgen ruime ervaring en goede contacten met de verzorgers in de asiels voor een optimale selectie van de honden. Natuurlijk is niet alles te voorspellen, maar de Stichting doet alles om de honden zo eerlijk mogelijk te beschrijven. Minpuntjes die worden opgemerkt zullen niet worden verzwegen. Dat alles in het belang van een geslaagde adoptie.
Nieuwe bazen die zich hebben aangemeld voor het adopteren van een hond via de Stichting worden thuis bezocht. Er is dan gelegenheid over en weer kennis te maken en vragen te stellen.


De reis
De honden komen altijd ingeënt, ontvlooid, ontwormd, gechipt, met goedkeuring van een dierenarts, en in bezit van een paspoort naar Nederland. Ook de nodige bloedtesten worden gedaan. Op Schiphol of bij busaankomst wordt de hond na ondertekening van een contract en betaling van € 395.- (inclusief twee pipetten Advocate tegen hartwormlarven) overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Een aantal honden gaat eerst naar een gastgezin van waaruit ze worden geadopteerd.
Meestal houdt de Stichting van de € 395.- aan adoptiegeld niets over. Alle zorg voor de hond plus de reis van het asiel tot aan Schiphol of de busreis worden hiervan betaald. Mocht er wel iets overschieten gaat dit geld naar de sterilisatie- en castratieprojecten of in de pot voor noodhulp.

hond2

Socialiseren
Het adopteren en socialiseren van een Roemeense straathond vraagt tijd, geduld, en begrip voor het verleden van de hond zonder de hond ‘zielig’ te gaan vinden. Een gedegen opvoeding zal de hond helpen zich zekerder te voelen. Wanneer er niet voldoende tijd en ruimte is om de hond op te vangen wordt adoptie afgeraden.

Nazorg
Er wordt ruim aandacht geschonken aan nazorg. Bij nood is er altijd hulp.
Voor vragen en begeleiding is er een telefoonnummer waar bij problemen deskundige hulp wordt gegeven.
Met verreweg de meeste honden gaat het prima. Wel is er eerst een socialisatie-periode die verschilt van hond tot hond. Vooral de eerste maand zal de hond stapje voor stapje zijn nieuw omgeving moeten leren kennen. De honden hebben in de meeste gevallen nog nooit een riem om gehad, hebben niet in een huis geleefd, zijn geen verkeer gewend, hebben nog nooit een baas gehad. Blijvende vriendelijkheid is hen vreemd maar oh zo welkom. Met wat geduld wennen ze aan alles en worden dan de meest dankbare en gelukkige honden die er maar kunnen zijn. Deze honden kennen de zwarte kant van het leven, en zullen daarom hun nieuwe bestaan des te meer waarderen.

De hoofdprijs
hond3Een straat- of asielhond die aan een thuisreis begint naar zijn nieuwe bazen in Nederland heeft de hoofdprijs gewonnen. Er zijn er maar weinig die dat geluk hebben.
Een hond adopteren die volkomen kansloos was in het land van geboorte is een rijke ervaring. Het is heel mooi om te zien hoe die ogen gaan sprankelen, de oortjes naar voren komen, de hond leert dat spelen mag en dat de behaaglijke mand en de kluiven écht voor hem zijn. Voor de eerste keer naar het strand, mee met de auto, banjeren over het groene gras, elke dag goed eten en knuffels: een zorgeloos bestaan met een eigen baas. Het is geweldig om mee te maken hoe een hond verandert die dat allemaal niet heeft gekend.

Tenslotte
Deze dieren zijn in het begin vaak terughoudend, ze hebben even tijd nodig om helemaal te vertrouwen. Het zijn huishonden die werden geboren op straat waar van allerlei gevaar dreigt. Het zijn onschuldige wezens die hun leven achter de tralies doorbrachten waar geen enkele vrijheid en soms zelfs geen voedsel was. Honger, stank, herrie en veel eenzaamheid.

Elke hond die hieruit gered wordt is zeer de moeite waard.

dan2011