banner3

Sterilisatieweekend Babadag september 2017

In het weekend van 16 en 17 september zijn er op kosten van Dogsadoptions Nederland in totaal weer 80 honden en katten gesteriliseerd in Babadag zijn er totaal 35 behandeld. De Burgemeester van Babadag heeft zijn volledige medewerking verleend en onderdak en eten voor het team volledig van gemeente geld betaald. Hij vertelde dat hij een 3-jarig contract had met honden vangers en er achter kwam dat na 3 jaar het aantal zwerfhonden nog totaal niet was afgenomen. Ook had hij ontdekt dat honden die daar gevangen werden, weer gespot werden rondom de plaatst. De honden werden gevangen, de gemeente betaalde per hond en even later zetten ze de honden uit en vangen ze opnieuw in opdracht van een andere gemeente die er dan ook per hond voor betaald. Toen hij hoorde dat het team in Tulcea al diverse keren gesteriliseerd had wilde hij dit ook graag omdat hij nu inziet dat vangen en doden totaal geen oplossing is, maar steriliseren wel. Een succesvol weekend dus in alle opzichten.
123

478

Daarna zijn er nog 45 honden en katten in Tulcea gesteriliseerd. Aldaar is sinds de 2 jaarlijkse komst van het team al een heel duidelijke vermindering van straathonden aantallen. Nog meer bewijs dat dat als enige helpt. Ook zijn de inwoners volop aanwezig voor het steriliseren omdat ook zij graag zien dat de aantallen minder worden en dat steriliseren een enige en vriendelijke oplossing is. Helaas kunnen er per dag niet meer behandeld worden door maar 1 arts en 2 assistenten dus het blijft heel hard nodig dat het team daar meerder malen per jaar aan het werk kan.

56

91213

1011
141517

171819