banner3

 Adoptiecontract

Adoptiecontract

 
Voornaam & Achternaam (+ meisjesnaam): .........................................................................................................................

Adres: .............................................................................................................................................................................................

Postcode: ..........................Woonplaats: .....................................................................................................................................

Telefoon: ........................................................................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: ............................................................................................................................................................................

Legitimatie/rijbewijs/paspoort: ...................................................................................................................................................
 
De adoptant verklaart met het ondertekenen van het contract en de adoptievoorwaarden met Dogs Adoptions Nederland het volgende te zijn overeengekomen:


Adoptie van een Hond


Naam v/d hond (oude & nieuwe): ..............................................................................................................................................

Geschatte leeftijd: .........................................................................................................................................................................


Geslacht: ........................................................................................................................................................................................

Kleur v/d vacht: ..............................................................................................................................................................................

Gesteriliseerd/gecastreerd: .......................................................................................................................................................

Chipnummer & paspoortnummer: ...........................................................................................................................................
     

Adoptant heeft bovenstaande begrepen en akkoord bevonden, is bekend met alle voorwaarden en accepteert de voorwaarden van het contract.

Plaats: ........................................        Naam adoptant: ........................................................

Datum: .......................................        Handtekening adoptant: .........................................


Handtekening gemachtigde Dogs Adoptions Nederland: ....................................................................................................